درباره ما

مدت ها بود تماس های متعددی مبنی بر معرفی و فروش محصولات مرتبط با تاریخ جنگ و قهرمانان عزیز وطن با  وبسایت گنج جنگ برقرار می شد و به علت نبود منبع و مکانی برای معرفی و یا فروش این چنین محصولاتی ،عزیزان با جواب منفی مواجه می شدند. فروشگاه گنج جنگ پاسخی به این نیاز گسترده و مکرر تمام علاقه مندان عزیز است. این فروشگاه برای اولین بار در کشور و برای اولین بار با ارائه کتاب ها مستندها و آرم های زمان جنگ و  بسیار نایاب و ارزشمند درباره ی جنگ  راه اندازی شده است. امیدواریم در آینده با افزایش تعداد محصولات متنوع بتوانیم پاسخگوی تمام علاقه مندان در سطح میهن عزیزمان باشیم